fbpx

Studio Damúza se podílí také na tuzemských i mezinárodních divadelních projektech.
Některé z nich i sama pořádá. Které to jsou?

PROJEKT KUK

KUK je prvním českým multižánrovým projektem, který už od roku 2016 navazuje v České republice na celosvětový trend divadla pro nejmladšího diváka. Cílí především na návštěvníky ve věku od 10 měsíců do 3 let.

Nabízí rodinám s malými dětmi smysluplný program s vysokou uměleckou úrovní, nekomerční alternativu kvalitní dětské zábavy a inspirativní divadelní přehlídku. Série akcí v průběhu roku na různých místech Prahy i mimo ni nabízejí nabitý program od herny, přes divadelní představení až po pohybové workshopy. To vše na míru pro naše nejmenší návštěvníky.

V rámci projektu KUK pravidelně premiérujeme inscenace pro batolata, které najdete v našem repertorátu. Více o projektu na www.kukfestival.cz

FESTIVAL VYŠEHRÁTKY

Festival pořádá Studio Damúza od roku 2004. Jedná se o interaktivní festival se zaměřením na autorské divadlo a hravě vzdělávací aktivity pro širokou veřejnost. Každoročně probíhá v prostorách Královské a knížecí akropole na pražském Vyšehradě.

Program se zaměřuje především na skupinu rodičů, kteří chtějí aktivně trávit volný čas se svými dětmi, a na školní kolektivy. Snaží se tvořit alternativu ke konzumním akcím s „pouťovým“ programem. A to především propojováním umění, hry a vzdělávání.

Více o festivalu na www.vysehratky.cz

FESTIVAL NEKROPOLIS

Nekropolis je mezinárodní loutkářský a hudební festival pro dospělé, který společně tvoří uskupení Fekete Seretlek, loutkář Matija Solce, Studio Damúza a Palác Akropolis. Koná se každý rok na podzim blízko svátku Dušiček, koketuje s tématem smrti a přiváží zajímavé loutkáře z nezávislé zahraniční i české scény a všestranné hudebníky ze světa world-music.

PUPPETS & DESIGN PROJEKT

Tříletý mezinárodní projekt Puppets & Design si klade za cíl emancipovat předměty každodenní potřeby od jejich užitných vlastností, pozvednout je na roli zprostředkovatelů uměleckého vyjádření, nástrojů komunikace a mezikulturního dialogu. Projekt prolíná cesty loutkového divadla a designu a inovuje loutkářskou praxi prostřednictvím vzájemného obohacování s profesionálními designéry. Na projektu podpořeném v rámci EU programu Culture spolupracujeme se slovinským Loutkovým divadlem v Lublani, italským divadlem CTA Gorizia a španělským institutem designu IED Madrid. 

www.puppets-design.eu/
www.facebook.com/puppetsanddesign/