Okamžik

sdružení pro podporu nejen nevidomých

Poslání sdružení Posláním občanského sdružení Okamžik je podporovat plnohodnotný a samostatný život lidí se zrakovým postižením a propojovat ho se světem lidí bez postižení prostřednictvím sociálních služeb, dobrovolnických, kulturních a osvětových aktivit.

Charakteristika sdružení - jsme pražské občanské sdružení založené v roce 2000 - jsme záměrně nepočetným týmem nevidomých i vidících lidí, kteří mají chuť něco vymýšlet a realizovat pro zrakově i jinak postižené i nepostižené - jdeme nevyšlapanými nebo opomíjenými cestami podpory zdravotně postižených - od roku 2004 jsme jedním z nějvětších akreditovaných dobrovolnických center v ČR - od roku 2007 poskytujeme sociální služby pro nevidomé registrované MPSV ČR - jsme členem České rady humanitárních organizací a SKOKu.

Činnost sdružení - jako první v ČR jsme začali poskytovat osobní asistenci pro nevidomé zajišťovanou profesionálně vedenými dobrovolníky, v současnosti ve spolupráci s dobrovolníky poskytuje sociálně aktivizační služby zrakově postiženým lidem

  • podporujeme rozvoj dobrovolnictví v ČR

  • pořádáme semináře, workshopy a besedy pro školy a veřejnost

  • nabízíme poradenství v otázkách samostatného života nevidomých a různé pohledy na tuto tématiku

  • vydáváme knihy a jiné publikace spojené autorsky nebo tématicky se zdravotním postižením

  • pořádáme kulturní akce a programy z tvorby nevidomých a jinak zdravotně postižených

  • zajímáme se o lidi, nápady a dobré věci pomáhající zdravotně postiženým

OKAMŽIK - sdružení pro podporu nejen nevidomých