Historie studia DAMÚZA

Kde jsme se vzali, kam jdeme

Restaurace Damúza začala fungovat v přízemí domu v Řetězové ulici číslo 10 na jaře roku 1999, a již v srpnu téhož roku byly zahájeny také první divadelní aktivity v tamním sklepní, jehož historie sahá až do románské doby (tento sklep patří spolu se sklepem sousedního domu k nejstarším v Praze).

Občanské sdružení Studio DAMÚZA tehdy zahájilo provoz na základě jednotící myšlenky: nabídnout pražskému publiku možnost vidět dnešní podobu kvalitní, mladé a nezávislé divadelní tvorby domácích i zahraničních umělců, kteří v jinak dravém pražském prostředí těžko nacházejí prostor a finanční prostředky pro prezentaci svých prací.

Postupně se podařilo vytvořit poměrně stálý okruh diváků i spolupracujících umělců a studio DAMÚZA se úspěšně etablovalo na divadelní mapě Prahy.

Sezóna 2000/2001

Studio DAMÚZA spolupracovalo se souborem Divadlo na voru - naplnilo tak svoji kapacitu a dostalo impuls k dalšímu rozvoji. Zároveň, jako druhá dramaturgická řada, probíhala spolupráce s mladými umělci - ať už studenty DAMU při jejich mimoškolních aktivitách, absolventy uměleckých škol na jejich prvních pracích nebo nezávislými pražskými soubory.

Ve spolupráci s Francouzským institutem v Praze připravili setkání francouzských a českých filmařů konaly se festivaly …příští vlna/next wave… & ZLOMVAZ

program Studia DAMÚZA byl součástí Dne divadla pro děti a mládež uskutečnilo se scénické čtení hry Reflektor Miki v podání Pavla Zatloukala ve spolupráci s časopisem Svět a divadlo, byla zahájena tradice literárních večerů časopisu Babylon, kdy prvního se účastnili pánové Topol, Placák, Macháček a Stojlov při čtení Placákovy povídkové knihy Cestou za dobrodružstvím

Studio DAMÚZA hostilo pražská vystoupení: japonského tanečníka butó Ken Maie slovenské studenty s představeními Kontrabas a Hra so smrťou na jaře jsme měli první vlastní premiéru - Cínový vojáček divadla Nanukovo v režii Adama Renče a se scénou a loutkami Jana Polívky.

V sezóně 2000/2001 se uskutečnilo 191 akcí, které navštívilo více než 5000 diváků.

Sezóna 2001/2002

díky finanční podpoře hlavního města Prahy byla tato sezóna přelomová a mohli jsme se v mnohem větší míře zaměřit na produkci vlastních divadelních projektů a upevňování struktury programu.

Během osmi měsíců jsme připravili premiéry těchto inscenací: Moral Kombat divadla Bra(c)k v režii Jiřího Havelky Sniežka divadla VOSTO5 Případ taneční mistr divadla VOSTO5 divize UNION v režii Ondřeje Cihláře Agátománie Arnošta Goldflama v režii Marty Ljubkové Mahulena v režii Jiřího Adámka

Zároveň Studio Damúza participovalo na inscenaci Katynka Zasyrova jedovatého divadla

Kromě spolupráce s výše zmíněnými festivaly (…příští vlna/next wave… & ZLOMVAZ) se ve studiu DAMÚZA odehrávala jedna z akcí Dne poezie, kulturní akce ve spolupráci s Polským institutem (v září v rámci návštěvy polského spisovatele Tadeusze Rodzewice hostilo studio DAMÚZA Teatr Mjr. Smauza, které hrálo právě Rodzevicovo představení a v březnu v rámci sympozia polonistů představení studentů polonistiky UK a jejich inscenaci Mrožkova Domu na granicy) a Goethe institutem (v březnu v rámci výstavy Čitelnost světa autorské čtení Jáchyma Topola), minifestival animovaných a multimediálních filmů (spolu se společností Puppetlandfilms), hostovaly soubory DNO z Hradce Králové, Krátké a úderné divadlo z Liberce, studenti VŠMU z Bratislavy.

V červnu 2002 Studio Damúza hostilo program prvního ročníku nového Prague Fringe festivalu.

Sezóna 2002/2003

V srpnu roku 2002 dorazila do Prahy tisíciletá povodeň. Ačkoliv Staré město nebylo zaplaveno, spodní voda pronikla do sklepního prostoru Studia DAMÚZA, kde se držela po dobu pěti dnů. V době kulminace dosáhla hladina vody dvou metrů. Přes úsilí pracovníků Studia DAMÚZA a jejich přátel se nepodařilo zachránit všechno vybavení.

Po dobu, kdy nebylo možné hrát v zatopeném prostoru, nalezli jsme pomoc na jiných působištích. Zachráněné inscenace se hrály v Řetízku (malé scéně divadla DISK) , v A studiu Rubín a literární kavárně DAHAB. -- děkujeme --

na scéně Studia Řetízek dokonce proběhla první premiéra sezóny, inscenace Pastýřka a kominíček Zasyrova jedovatého divadla

Za přispění majitele domu a magistrát hl. m. Prahy, se podařilo prostor uvést zpět do provozu v neuvěřitelně krátké době – již 7.prosince 2002 proběhlo slavnostní znovuotevření studia DAMÚZA pod názvem studio DAMÚZA vrací úder.

Po nové roce se provoz vrátil do starých kolejí. Na pódium vstoupili vedle inscenací z minulé sezóny i zajímaví hosté. Ze zahraničních souborů se zmiňme COMPAGNIE KERSTIN FOLLENIUS, německý soubor, který uvedl cyklus na motivy Euripidovy Médey. Z mimopražských souborů vystoupilo ToDivadlo Nový Jičín, ostravský soubor V3 s inscenací Perverze, v květnu hostovaly divadla DNO z Hradce Králové a Východočeské divadlo Cheb.

Během prvních měsíců roku 2003 se pak uskutečnily premiéry inscenací Panoptikum vražda divadla Nanukovo, režie: Adam Renč, Juan a ti druzí divadlo Nanukovo,režie: Jiří Ondra

Premiéry po povodních obnovených inscenací: Případ taneční mistr divadla VOSTO5 Moral Kombat Jiřího Havelky Medea Heinera Mullera

V květnu proběhly premiéry dvou inscenací: V zahradě jsou s láskou svou don Perlimplin s Belisou hry F.G.Lorcy v režii Jiřího Adámka Out at Sea (S. Mroźek) v režii Susan Lock (kanadské herečky a režisérky) hrálo se v angličtině

V lednu také proběhla na půdě divadla na Zábradlí premiéra koprodukční inscenace studia DAMÚZA a divadla VOSTO5 Houslista.

Změněné podmínky na vlastním jeviští také přispěly k prvním hostováním inscenací studia DAMÚZA. Inscenace Agátománie se představila v Naivním divadle v Liberci a v Hradci Králové, a v červnu se představila na Festivalu ženského divadla ve Finsku. Inscenace Mahulena byla uvedena v divadle Lampion v Kladně a zahajovala festival Loutkářská Chrudim. Výrazný vývoj zaznamenalo také uvádění literárních večerů, kde se vytvořila pevná dramaturgická linie v čele s literárními večery časopisu Babylon (představili se např. Petra Hůlová, Jan Machonin, Petr Borkovec, Zdeněk Hron nebo Pavel Typlt).

Závěrem sezóny Studio Damúza hostilo desátý ročník festivalu vysokých uměleckých škol ZLOMVAZ a mezinárodní festival Prague Fringe Festival.

Sezóna 2003/2004

příchod mladší generace v čele s první ženou studia DAMÚZA poslední sezóna v Řetězové, první VyšeHrátky

Pro tuto sezónu je charakteristické rozšíření koncepce o nové projekty, mezi něž se řadí ECHO FAMUFESTU - projekce filmů posluchačů filmové a televizní fakulty AMU a cyklus časopisu Nový prostor "Jak přežít zimu v Praze", který se sestával ze dvou částí - projekce dokumentu o pražských bezdomovcích a následná diskuse s bezdomovci.

V sezóně 2003/2004 Studio Damúza pokračovalo v realizaci plánů. Hned z počátku sezóny proběhla premiéra – z dílny studentek KALD DAMU – Anny Duchaňové a Tamary Pomoriški „Singing with Anička – lesson 1“ . Před Vánoci tu jako svou ročníkovou práci nastudoval student režie KALD DAMU Jiří Ondra inscenaci „Marinka“ na motivy K. H. Máchy. První premiérou v roce 2004 bylo autorské představení v režii Zity Morávkové Hromádkáři 2003 aneb takový běžný příběh s muzikou.

Dále se do prostor studia Damúza opět vrátila inscenace divadla Bra(c)k Moral Kombat v režii Jiřího Havelky, jejíž scéna byla po povodních značně poškozena.

Do pravidelného repertoáru Studia Damúza byla zakomponována Mroźkova inscenace Stiptease souboru Pražské hyeny,v režii Petra Chmely.

Po novém roce byla úspěšně zahájena spolupráce se studenty pražské FAMU – prezentace tvorby studentů různých kateder byla zahájena promítáním s názvem „Ozvěny Famufestu“.

Další novou aktivitou Studia Damúza byla spolupráce s časopisem Nový prostor, při prezentaci filmu „Jak přežít zimu v Praze“. pod režijním vedením Natálie Deákové, nastudovali v březnu 2004 Zuzana Onufráková a Ladislav Hampl inscenaci „Hra o manželství“(E. Albee). Koncem dubna 2004 uvedlo Studio Damúza premiéru Strindbergovy hry „Slečna Julie“ v režii Pavly Stáncové.

Poslední premiérou této sezóny bylo uvedení nové české hry Martiny Kinské (studentky DAMU) „Jan tak“ pod režijní taktovkou Petra Chmely. Nejen rok 2003, tak i celá sezóna 2003/2004 byla zakončena autorským kabaretem Adama Renče a Jiřího Ondry.

Na repertoáru Studia Damúza i nadále zůstaly inscenace Escorial, Mahulena, a Lorcova hra V zahradě své lásce jsou…a samozřejmě jsme i nadále spolupracovali s našimi stálými hosty Balanc, Nikol Kokstein, divadlo Skok, rozeběhla se slibná spolupráce s katedrou Ivana Vyskočila na Damu atd...

Na konci roku jsme přivítali milé hosty z finska Jyrki Taminen a Anne Valniro.

Během roku proběhlo v prostorách studia Damúza i několik hudebních produkcí. Hráli zde například Ivan Gutieréz, skupina Talyesin, Fakt Mothers, a další

Již pravidelně u nás proběhly festivaly: Zlomvaz, next.wave., Prague Fringe festival.

"divadlo od slova hrát si..."

Projekt VyšeHrátky 2008 navazuje na čtyři ročníky festivalu VyšeHrátky, který se konal vždy na začátku září v prostorách NKP VyšeHrad. Festival se od svého vzniku zaměřuje na podporu mladých nejen divadelních umělců a iniciuje projekty, které svými výtvarnými, pohybovými a loutkovými metaforami přesahují i do jiných uměleckých žánrů.

VyšeHrátky vždy využívaly originálních, původně nedivadelních prostor (podzemní Gorlice, dvorana hospůdky Na Hradbách, park...) pro něž přetvářeli již stávající projekty (John Sinclair (DAMU), Sen noci svatojánské (DAMU), inscenace Buchet a loutek atd.) tak vytvářeli nové inscenace přímo do konkrétního specifického prostoru (Mahulena 2004, Cesta do Compostely – 2006, Vodu po lžičkách 2007, Vetřelec 2007)

Stále pevnější součástí festivalu se postupně stával program pro děti. Jeho originální podobu, která spočívá v propojení divadla s fenoménem hry, jsme si poprvé vyzkoušeli v roce 2005. Tento program se dočkal nečekaně velké pozitivní reakce u diváků a tak jsme jej v o rok později ještě rozšířili.

V roce 2007 jsme přizvali ke spolupráci nejen rodiče s dětmi, ale i několik základních škol z okolí Vyšehradu. Tyto tzv. „divadelní bojovky“ nás přivedly na myšlenku zaměřit naše umělecké aktivity na konkrétní cílovou skupinu – rodiče s dětmi, školáky a místní mládež.

Projekt VyšeHrátky 2008 se snaží nabídnout alternativu ke stále rozšířenějšímu chápání divadla jen jako produktu zábavy.

Hlavní cílovou skupinou jsou rodiče s dětmi a mládež, hlavními tvůrci studenti různých uměleckých škol. Tyto dvě skupiny se budou vždy druhou sobotu v měsíci scházet v prostoru NKP Vyšehrad nad českými kulturně-historickými tématy. Hlavní důraz je kladen na aktivní přístup diváka-partnera, na osobitost jednotlivých zpracování a na přesah různých uměleckých žánrů do divadelních aktivit. V neposlední řadě se projekt snaží rozvíjet prorůstání fenoménu hry do divadla.

VyšeHrátky dlouhodobě umožňují prezentaci mladých umělců, navíc v netradičních prostorách NKP Vyšehrad.

Cíle projektu:

Dlouhodobě představovat rodičům s dětmi a mládeži různé divadelní formy ne jako primární produkt zábavy, ale především jako nositele fantazie, myšlenek aktuálních i věčných a emocí s nimi spojených.

Modelovat představu divadelního uchopování světa jako možnosti jak aktivně reflektovat dění okolo sebe a iniciovat tak fantazijní, kreativní a zodpovědný přístup k životu.

Nabídnout prostor mladým umělcům (převážně studentům uměleckých škol) k jejich sebevyjádření prostřednictvím zpracovávání témat týkajících se české kultury a historie. Důraz je kladen na přesah různých uměleckých žánrů do divadelních aktivit.

Celoročně rozžít NKP Vyšehrad každoměsíčním setkáváním na různých místech tohoto areálu.

logo DAMÚZA