MUTE

Představení o tom, jak krásné je (ne)slyšet.

Představení MUTE přináší nevšední divadelní zážitek, smazává rozdíly mezi slyšícími a neslyšícími. Každý návštěvník se díky sluchátkům ponoří do světa znaků, do příběhu zbytečných slov a nezbytného ticha. MUTE vypráví o bariérách, předsudcích, ale také lásce a porozumění. Slyšící a neslyšící herci představení MUTE nečerpají inspiraci jen z pantomimy, ale z pohybového divadla v širším smyslu. Akcentují přitom znakový jazyk jako svébytný projev neslyšících v České republice.

Smyslem inscenace MUTE není jen dokázat slyšící většině, že ztráta sluchu nerovná se mentální handicap a sociální vyloučení. Vychází z životních zkušeností a nedorozumění každého z nás. MUTE artikuluje, třeba i beze slov, všem společnou potřebu být přijímán, chápán a milován.

Projekt vznikl s laskavou podporou: Hlavního města Praha a MKČR
Projekt podpořili také: Nadace Život umělce
Premiéra: 21.10.2014 Club Reduta, Praha
koncept, režie: Karel Kratochvíl
hrají: Anna Schmidtmajerová
Petr Besta
Markéta Spilková
Sergej Josef Bovkun
Karel Kratochvíl
Technické materiály k inscenaci: soubor
Fotografie v tiskovém rozlišení: DAMUZA-mute.zip
Specifikace představení k tisku: DAMUZA-mute.pdf
Studio DAMÚZA - MUTE Studio DAMÚZA - MUTE Studio DAMÚZA - MUTE Studio DAMÚZA - MUTE