fbpx

Divadlo a tanec do ubytoven!

Profesionální divadla a jednotliví umělci nabízejí zdarma volnočasový program do
ubytovacích zařízení, která poskytují zázemí válečným uprchlíkům z Ukrajiny.

NABÍZÍME:

• Jednotlivé i dlouhodobé (podle zájmu) kreativní dílny s pozitivním vlivem na mentální
zdraví. Dílny jsou určeny pro děti a rodiče, doplněné o živou hudbu a vedené zkušenými
lektory a umělci působícími v oblastech contemporary dance, street dance, jógy, zumby,
swing dance, nového cirkusu, atd.
• Jazykově bezbariérová divadelní a taneční představení pro děti různých věkových skupin.
Představení mohou být doplněna pohybovými, výtvarnými nebo loutkovými dílnami.
• Zdarma také nabízíme služby fyzioterapeutů, zejména matkám těhotným anebo po
porodu.

Veškerý program můžeme realizovat přímo v ubytovacích zařízeních. V případě zájmu
můžeme nabídnout vlastní prostory na různých místech v Praze.

Z vlastní zkušenosti víme, že tanec a pohyb má silný a blahodárný vliv na psychické zdraví.
Věříme, že můžeme alespoň malým dílem pomoci lidem na útěku před válkou na jejich
dlouhé cestě vyrovnávání se s prožitými traumaty, i kdyby to bylo jen prostřednictvím
společně stráveného volného času.

Na projektu se podílí PONEC – divadlo pro tanec a jeho rezidenční umělci, Divadlo NoD,
Ostružina z.s. a Studio Damúza. Děkujeme všem umělcům a lektorům, kteří bez nároku na
honorář věnují svůj čas nebo materiál této formě pomoci.

V případě zájmu o jakoukoli formu programu prosím dejte vědět na:

Natálie Preslová
tanecdoubytoven@gmail.cz 

Kontakt pro média:
Yvona Kreuzmannová
yvona.kreuzmannova@tanecpraha.eu 

INFOLETÁK KE STAŽENÍ