fbpx

Na divadlo bezpečně

Kultura je po dlouhé koronavirové pauze zpět, stále však v omezeném režimu s ohledem na aktuální vládní opatření. Níže uvedená pravidla platí na všech představeních, která najdete v PROGRAMU, a jsou průběžně aktualizována. Předem děkujeme za jejich dodržování, abychom mohli zajistit bezpečný průběh akcí pro všechny návštěvníky.

Dle současných vládních nařízení se všichni návštěvníci budou muset při vstupu na akci prokázat:

  • negativním AG (antigenním) testem ne starším než 72 hodin vystaveným akreditovanou laboratoří (lze prokázat potvrzením zaměstnavatele o provedení samotestu či čestným prohlášením)
  • nebo negativním PCR testem ne starším než 7 dní vystaveným akreditovanou laboratoří
  • nebo certifikátem o provedeném očkování (minimálně 22 dní od první dávky očkování – v případě aplikace jednodávkové vakcíny musí od této uběhnout nejméně 14 dní. )
  • nebo potvrzením o prodělané nemoci COVID-19 (maximálně 180 dní od PCR testu potvrzujícím onemocnění)

Ve všech výše uvedených případech bude vyžadováno vytištěné písemné potvrzení z kompetentních míst nebo předložení SMS zprávy, příp. elektronického potvrzení na displeji vašeho telefonu.

Negativní PCR či antigenní test je také možné doložit potvrzením od zaměstnavatele či čestným
prohlášením, resp. u dětí čestným prohlášením zákonného zástupce o negativním testu provedeném ve škole či školském zařízení.

U dětí do 6 let není testování požadováno, ale je požadováno čestné prohlášení rodiče, že dítěti není více než 6 let. Toto čestné prohlášení bude možné vyplnit také na místě. Na místě testování neprovádíme.

Všichni diváci musí mít po celou dobu návštěvy akce nasazený funkční respirátor odpovídající
kategorii FFP2. V hledišti není možné konzumovat jídlo ani nápoje.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na vás po dlouhé době opět naživo!