fbpx

Na divadlo bezpečně

Kultura je po dlouhé koronavirové pauze zpět, stále však v omezeném režimu s ohledem na aktuální vládní opatření. Níže uvedená pravidla platí na všech představeních, která najdete v PROGRAMU, a jsou průběžně aktualizována. Předem děkujeme za jejich dodržování, abychom mohli zajistit bezpečný průběh akcí pro všechny návštěvníky.

Dle současných vládních nařízení se všichni návštěvníci budou muset při vstupu na akci prokázat:

 • certifikátem o provedeném očkování (minimálně 14 dní od druhé dávky očkování – v případě aplikace jednodávkové vakcíny 14 dní od první dávky)
 • nebo potvrzením o prodělané nemoci covid-19 (ukončená nařízená izolace, maximálně 180 dní od testu potvrzujícího onemocnění)
 • nebo negativním PCR testem ne starším než 72 hodin vystaveným akreditovanou laboratoří, pouze pokud se jedná o:

  1) osobu do dovršení 18 let věku,
  2) nebo osobu, která se nemůže podrobit očkování proti onemocnění covid-19 pro
  kontraindikaci (nutné doložit záznamem v Informačním systému infekčních
  nemocí ISIN obsahujícím výslovné uvedené informace o tom, že se osoba nemůže
  ze zdravotních důvodů očkování proti onemocnění covid-19 podrobit, nebo lékařským
  potvrzením obsahujícím jmenované informace včetně potvrzení, že je skutečnost v systému ISIN uvedena)

  3) nebo osobu očkovanou proti onemocnění covid-19, pokud dané osobě:

  – od aplikace první dávky očkovací látky (u jednodávkové vakcíny) neuplynula doba 14 dnů
  nebo v případě dvoudávkového schématu dosud nebyla podána druhá dávka očkovací látky a od aplikace první dávky očkovací látky neuplynula maximální doba stanovená pro aplikaci druhé dávky
  nebo od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu neuplynula doba 14 dnů

Ve všech výše uvedených případech bude vyžadováno vytištěné písemné potvrzení z kompetentních míst nebo předložení SMS zprávy, příp. elektronického potvrzení na displeji vašeho telefonu.

U dětí do 6 let není testování požadováno, ale je požadováno čestné prohlášení rodiče, že dítěti není více než 6 let. Toto čestné prohlášení bude možné vyplnit také na místě. Na místě testování neprovádíme.

Všichni diváci musí mít po celou dobu návštěvy akce nasazený funkční respirátor odpovídající
kategorii FFP2. V hledišti není možné konzumovat jídlo ani nápoje.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na vás!